Skip to main content

Bank og forsikring

Vi har valgt å fremheve denne delen av Financial Services, da Bank- og forsikringsbransjen representerer en viktig del av vårt selskap. Vi har flere tiår med erfaring innen dette området og et tilsvarende godt nettverk. Våre kunder vil bekrefte vår evne til å forstå og løse alle spesialiserte, teknologiske stillinger, samt salgs- og toppleder stillinger. Vi leverer nøkkelpersoner til Forsikring, Privat Banking, Retail Banking, Investment Banking, Private Equity og Risk Management med mer.