Skip to main content
Et oppdatert og dedikert nettverk i konstant bevegelse
Toppledersøk

Diskresjon og profesjonalitet

Når ditt selskapet ønsker en profesjonell og diplomatisk behandling av potensielle kandidater. Vi utfører en fullstendig markedsanalyse, identifiserer, evaluerer og presenterer de beste kandidater i markedet for stillingen. Prosessen inkluderer tilrettelegging av kravspesifikasjoner, søk, kontakt med kandidater, intervjuer, evaluering av kandidater, individuelle rapporter og referanse sjekker. Antatt tidsplan er alt fra 6 uker til 3 måneder. Avhengig av oppgavens kompleksitet.
Ekspresssøk

Raskt og effektivt

Når det ikke er noen tid å miste. Vi vil raskt og effektivt identifisere og presentere relevante kandidater fortløpende til stillingen. Forventet tidsplan er 4 uker.
Søk

Et nettverk av unik kompetanse

Når det er flere stillinger med spesialkompetanse og ofte i kombinasjon med avertering. Vi skanner markedet og formidler kontakt med potensielle kandidater for selskapets evaluering. Behandling av kandidater blir tilsvarende Toppledersøk, og vi assisterer samt tilbyr vår anbefaling ved endelig utvelgelse. Forventet tidsplan avklares i felleskap med oppdragsgiver.

Outplacement

Karriererådgivning

Når det er viktig å sikre profesjonell og god behandling av ressurspersoner som forlater selskapet. Vi sørger for personlig oppfølging med konkrete råd for å bedre kandidatens muligheter i et krevende arbeidsmarked. Vi har sertifiserte rådgivere med lang erfaring fra outplacement og karriererådgivning, individuelt eller for grupper. Programmene har en varighet på minimum 3 måneder.

Gjør en diskret og uforpliktende 
henvendelse til en av våre konsulenter

Hvorfor velge oss

  • Alle Partnere med over 10 års rekrutteringserfaring

  • Vår løsning skal gi riktig ansettelse for kunde og kandidat
  • Vi leverer innen avtalt tidsfrist

  • Vi kan dokumentere og forhindre feilansettelser

  • Vi ivaretar partenes konfidensialitets interesse

  • Kun relevante kandidater blir kontaktet
  • Diskret og profesjonell kandidat-oppfølging
  • Nasjonalt og internasjonalt nettverk