Skip to main content

Industri

Med godt lokalt nettverk og dokumenterte resultater, samt internasjonal erfaring fra mange oppdrag innen kjemikalier, olje, høyteknologi, prosessindustri, ingeniørfag, metaller, bygg og anlegg samt andre industrisegmenter, har vi et sterkt fotfeste i norsk og internasjonal industri.

Fra begynnelsen av sivilisasjonen til i dag har industriell produksjon vært en viktig drivkraft for økonomisk vekst og sosial utvikling. Kun gjennom konstant innovasjon og tilpasning til endrede rammevilkår, kan industriproduksjonsselskaper holde tritt med de endrede behov og forventningene markedet stiller. For å møte disse endringer kreves det førsteklasses lederskap og de beste spesialistene.

Vi har nettverket og forstår hvor du finner toppkandidatene for å møte fremtidens behov. Våre lokale og globale spesialister er stasjonert rundt om i verden med flere tiår med erfaring innen industri.