Skip to main content

Executive Search

Når ditt selskap ønsker en profesjonell og diplomatisk behandling av potensielle kandidater. Vi utfører en fullstendig markedsanalyse, identifiserer, evaluerer og presenterer de beste tilgengelige og motiverte kandidater i markedet for den aktuelle stillingen. Prosessen inkluderer tilrettelegging av kravspesifikasjoner, søk med opparbeidelse av markedsanalyse (longlist), kontakt og personlig oppfølging av kandidater, intervjuer, evaluering med anbefaling av de best egnede og motiverte kandidater med individuelle rapporter (shortlist), samt referansesjekk for toppkandidaten. Alle kandidater håndteres konfidensielt og kun de som har gitt samtykke til å delta i prosessen kommer til endelig vurdering. I de tilfeller oppdragsgiver ønsker konfidensialitet om den aktuelle stilling, vil vi ikke avsløre sensitiv informasjon eller bedriftens identitet før dette er avtalt. Forventet tidsramme fra et oppdrag begynner til presentasjon av finale kandidater er fra 6 uker til 3 måneder, avhengig av oppdragets kompleksitet.