Skip to main content

Audits - utvikling

Jemco Executive benytter en ekstern sammarbeidspartner ved Kompetansekartlegging, Audits, Organisasjons- og lederutvikling. Human Content har utviklet en helhetlig løsning med egne verktøy og metoder basert på den samlede kunnskapen i det internasjonale arbeidspsykologiske fagfelt. Løsningen gir det beste grunnlaget for en helhetlig forståelse av organisasjonens behov, menneskers personlige egenskaper og for å jobbe systematisk bedre med rekruttering, ledelse, organisasjonsdesign og mer. Vi ønsker å bidra til at våre kunder øker sannsynligheten for å nå sine mål.

Strategisk rekruttering: Når du trenger å vite hvilke ansettelsesbehov som i størst grad bidrar til at organisasjonen når sine mål, og vil kartlegge dette før en tilpasset rekruttering.

Organisasjonskartlegging: Når du trenger å vite hvor godt organisasjonen er rigget for å nå sine mål, og prioritere de viktigste tiltak som øker sannsynligheten for å lykkes.

Ledelse: Når du trenger å forsikre deg om at du har ledere som lykkes, og at de har tydelige forventninger. Vi skiller på ulike ledelsesansvar, anbefaler hvordan ansvar og oppgaver plasseres hos hvilke ledere for å møte organisasjonens behov, og sikrer lederes suksess.

Grupper: Når du trenger trygghet for at grupper lykkes, fra operative arbeidsgrupper til øverste ledergrupper og styrer. Vi tydeliggjør forventningen til gruppen og hvert individ, løser konflikter, stimulerer til bedre fordeling av ansvar og oppgaver, og styrker samspill i og utenfor gruppen.