Kandidat CEO

Til hvem det måtte angå,

Jeg har vært kandidat, og er i dag kunde av Jemco Executive og vil i den forbindelse gjerne få komme med min anbefaling når det gjelder behandling og kandidatoppfølging.

Jemco Executive ble gitt ansvaret for rekruttering av ny CEO, og hvor undertegnede var en av kandidatene og senere ansatt som selskapets CEO. Denne prosessen var strengt konfidensiell men jeg ble holdt godt informert om prosessen underveis, og deres diskrete men tydelige kommunikasjon var en meget viktig bidrag til at jeg valgte å gå videre i prosessen.

Jeg kan på det sterkeste anbefale Jemco når det gjelder deres profesjonelle behandling av meg som kandidat og senere som kunde til selskapet.

  • CEO i et Oljeservice selskap

Rekrutterer

Vi har benyttet Jemco som partner i over fire år. De har bistått i rekruttering av en rekke ledere og nøkkelpersoner. De har møtt hvert eneste oppdrag med stor grad av profesjonalitet, og prosessene har alltid endt med rekruttering av dyktige medarbeidere. Jeg kan gi Jemco mine beste anbefalinger.
  • Adm. direktør i et norsk forsikringesselskap

Styreleder

Gjennom flere år har vi benyttet Jemcos rådgivning til søk og rekruttering av flere ulike posisjoner for ulike selskaper; både styremedlemmer, ledere og spesialister. Jemco har til enhver tid opptrådt svært profesjonelt og i samtlige tilfeller presentert en riktig kandidat samt innenfor de tidsrammer som har vært forespeilet. Vi kan anbefale Jemco på det varmeste.

  • Styreleder i flere startup selskap

Rekrutterer

Jeg leder et mellomstort børsnotert selskap og har engasjert Jemco Executive for å rekruttere ledere til ulike stillinger i konsernet i mange år. Jemco har utført oppdragene på en svært effektiv, fleksibel, profesjonell og diskret måte. Jeg vil spesielt trekke frem Jemco sin evne til både å finne rett kandidat med rett kompetanse til jobben, men også en tilleggsdimensjon hvor bedriftens kultur og arbeidsmiljø vektlegges før kandidaten presenteres for oss. Jeg er meget fornøyd med Jemco Executive og gir selskapet mine varmeste anbefalinger.
  • Group CEO

Oscars gate 81
N-0256 Oslo
+47 909 52 517
org.nr. 911 754 851


Jemco Executive behandler og ivareta personvernet for den enkelte ved behandling av personopplysninger i tråd med gjeldende personvernrett.
Etiske retningslinjer | Personvern | Logg inn