Skip to main content

Search

Søk etter mellomledere, spesialister eller andre nøkkelstillinger. Når det er viktig å identifisere oppdatert relevant kunnskap og erfaring i kombinasjon med å dokumenterte resultater og personlighet  som passer det etablerte miljø. Denne tjenesten tilbys på samme vilkår som Executive Search og om ønskelig i kombinasjon med annonser. Vi vil skanne markedet og introdusere potensielle kandidater etterhvert som de blir gjort kjent for oss. Vi vil bistå oppdragsgiver og følge alle relevante kandidater gjennom hele prosessen. Forventet tidsramme er minimum 6 uker avhengig av avtalt tidsplan.