Skip to main content

Spesialister

Løsning ved søk etter spesialister omfatter også mellomledere og øvrige nøkkelposisjoner. Ofte er dette stillinger hvor en helt unik kompetanse eller egnethet skal ivareta en definert oppgave. Mandatet varierer fra å identifisere unik fagkompetanse til en definert stilling, samt å selektere rett kompetanse og egnethet blant større fagdisipliner. Jemco Executive vil kun kontakte relevante kandidater og sikre diskrét oppfølging av disse.